Norskefunn.no

Norsk funndatabase
Home > Mynter > Svenske mynter > 1523-1560 Gustav Vasa

1540.jpg
2 øre 15402 øre 1540, Gustav Vasa.
Nr. 154a, Type 2a, Ahlstrøm "Sveriges mynt 1521 - 1977"
Preget i Stockholm.
Ref. Torbjørn Sundquist, 1. antikvarie, Kungliga Myntkabinettet.
Tormod Bråten00000
(0 votes)
Svenske.jpg
Gustav Vasa myntLand el. område: Sverige 
Datering: 1546
Valør:  4 Penning
Motiv, advers: Tre kroner i ornamentikk
Motiv, revers: Vasas våpen i ornamentikk 
Innskrift, advers: GOSTAV[S D G R]EX SWECIE 1546
Innskrift, revers:  [INS]IGNIA REGNI SWE GOT V[AN]
Terje Roger Olsen00000
(0 votes)
 
2 files on 1 page(s)